Vil du spille med oss ?

For å spille i Borge Musikkorps må du beherske et treblås-/messing-instrument eller slagverk. Du bør helst ha spilt i korps eller ensembler på lignende nivå tidligere. Vi er et korps med janitsjarbesetning og spiller musikk i mange ulike sjangre gjennom sesongen. Vi er opptatt av god øvekultur hvor vi heier på hverandre, og hvor alle bidrar til det musikalske og sosiale fellesskapet. Der det er naturlig og ønskelig rulleres det på stemmer innen instrumentgruppene.

Prøveperiode.
Hvis du ønsker å spille hos oss, så er det første prosjektet du er med på en gjensidig prøvetid hvor vi finner ut om vi passer sammen. Innmelding som medlem i korpset blir avklart etter samtale med Styreleder og Nestleder ved slutten av det første prosjektet du er med.

Hvem er du?
Skal du spille hos oss, stilles det krav til deg som musiker. Vi forventer at du er aktiv på instrumentet ditt også utenom tirsdagene, og at du møter forberedt på øvelsene. Spiller du flere steder, forventes det at Borge Musikkorps prioriteres ved kollisjoner.

Hvor?
Vi øver i Kulturarenaen på Cicignon Skole i Fredrikstad hver tirsdag mellom kl. 18:30 og 21:30.

Kontakt oss.
Ta kontakt med Styret for mer info på post@borgemusikken.no eller kom innom for en prat en tirsdag når vi øver.

 

STYRET 2024
Styreleder : Ann Kristin Olsen
Nestleder : Kenneth Angeland
Produsent : Elisabeth Pichler
Arrangementansvarlig : Linda Herwander Pedersen
Økonomiansvarlig : Hanne Johansen
Sekretær : Siw Anita Berg

 

fra losjemusikk til konsertorkester
BorgeMusikken gjennom snart 110 år

Borge Musikkorps oppsto i en avholdslosje på Begby i Borge Kommune (som i dag er en del av Fredrikstad Kommune) 6. februar 1915. I utgangspunktet skulle de stå til disposisjon når det var behov for tonefølge i losjemøtene. Men reviret ble raskt utvidet. Misjonsforeninger, søndagsskoler og fagforeninger var stadig på tur, og trengte medbragte musikanter for å heve stemningen. Fra å spille «Tyven Tyven» og andre enklere verk måtte korpset etter hvert ta opp både valser, karakterstykker og marsjer på repertoaret. Karakterstykkene ble gjerne kalt «støkker», sammen med bl.a. overtyrer, intermezzoer og potpourrier. Etter få år hadde korpset nærmest vokst seg ut av losjen, og i 1924 sto de på egne ben, med de fordeler og ulemper det medførte.

Borge Musikkorps har blitt tildelt Østfold Fylkes Kulturpris, Borge Kommunes Kulturpris og har to ganger fått publikumsprisen i forbindelse med Frederik-gallaen i Fredrikstad.

Ønsker du å lese hele historien om Borge Musikkorps, så kan du kjøpe boken «Fra losjemusikk til konsertorkester – Med Borge Musikkorps gjennom 100 år» skrevet av Karl Ottar Fjeld ved å sende en epost til post@borgemusikken.no med ditt navn og adresse, så sender vi deg boka for kun kr. 300,- (pluss porto).