Fra losjemusikk til konsertorkester

Av Karl Ottar Fjeld, forfatter av boken «Fra losjemusikk til konsertorkester – Med Borge Musikkorps gjennom 100 år»

Borge musikkorps oppsto i en avholdslosje på Begby i Borge 6. februar 1915. I utgangspunktet skulle de stå til disposisjon når det var behov for tonefølge i losjemøtene. Men reviret ble raskt utvidet. Misjonsforeninger, søndagsskoler og fagforeninger var stadig på tur, og trengte medbragte musikanter for å heve stemningen. Fra å spille Tyven Tyven og andre enklere verk måtte korpset etter hvert ta opp både valser, karakterstykker og marsjer på repertoaret. Karakterstykkene ble gjerne kalt «støkker», sammen med bl.a. overtyrer, intermezzoer og potpourrier. Etter få år hadde korpset nærmest vokst seg ut av losjen, og i 1924 sto de på egne ben, med de fordeler og ulemper det medførte.

Helt fra begynnelsen holdt Borge musikkorps seg med profesjonelt utdannede dirigenter. Den mest profilerte i den tidlige tiden var Anders Vik, musikksersjant fra Fredrikstad bymark. Han innførte en kultur i korpset som har vært en rettesnor til dags dato. Senere dirigenter har suksessivt bygd på fundamenter de foregående har lagt. Reidar Fosdahl fra Halden hadde den musikalske ledelsen i mer enn tretti år, men etter ham ble intervallene mellom dirigentskiftene kortere. Tom Klausen, som overtok etter Fosdahl, satte en ny standard. Repertoaret har siden gjennomgått en stadig utvikling. Gjennom deltagelse i konkurranser helt fra 1966 fikk Borge musikkorps stadig nye impulser. Og hver dirigent inspirerte til musikalske fremskritt. Dagens dirigent, Sverre Olsrud, føyer seg elegant inn i rekken.

Borge musikkorps oppsto i en avholdslosje på Begby i Borge 6. februar 1915.

Gjennom årene har Borge musikkorps hatt mer enn 500 medlemmer.

Borge musikkorps har blitt tildelt Østfold fylkes kulturpris, Borge kommunes kulturpris, og har to ganger fått publikumsprisen i forbindelse med Frederik-gallaen i Fredrikstad.

Borgemusikken under Hamarfestivalen

Gjennom årene har Borge musikkorps hatt mer enn 500 medlemmer. En stor andel av disse har spilt i en årrekke. Og det har alltid vært en hard kjerne i korpset. Den har naturligvis skiftet gjennom årene, men med en solid overlapping fra en generasjon til en annen har kontinuiteten blitt ivaretatt, både musikalsk og kulturelt. Dagens utøvere er besjelet av det store engasjementet som har vært et kjennetegn fra helt tidlig av. Og korpset har i alle år vært et aktet og populært innslag kulturlivet i distriktet. Borge musikkorps har blitt tildelt Østfold fylkes kulturpris, Borge kommunes kulturpris, og har to ganger fått publikumsprisen i forbindelse med Frederik-gallaen i Fredrikstad. Også utenlands har korpset gjort seg bemerket. Det har, som ett av få amatørkorps, fått konsertere på Tivolis store scene i København. Også Sverige har blitt besøkt flere ganger, etter invitasjon fra det svenske forbundet og enkeltkorps.

Fra slutten av 1960-årene har Borge musikkorps nesten årlig deltatt i konkurranser. Ved janitsjarfestivalen på Hamar ble det flere utmerkede plasseringer gjennom de to neste tiårene. Og etter at Norgesmesterskapet ble en realitet, ble dette etter hvert også en viktig arena. Korpsets målsetting i NM er alltid å gjøre det best mulig. Det har ført til at det er etablert i 1. divisjon. Riktignok har trusselen om å rykke ned en divisjon vært overhengende et par ganger, men dirigent og musikere har kommet tilbake med bravur og sørget for fortsatt spill på høyt nivå. Et par års visitt i Elitedivisjonen ga nok også mersmak.

Borge musikkorps har utviklet seg fra et korps der alle medlemmene bodde innenfor en radius på 1 1/2 km fra Selbak torv til å bli et distriktets korps. Medlemmene kommer fra hele Fredrikstad og vel så det. Det «fjerneste» medlemmet bodde i Seljord mens han var aktiv fagottist i Borge musikkorps. Det vitner litt om engasjementet rundt korpset.

Noen lydklipp

Year of the Dragon

Etter et forsmedelig nedrykk i NM for Janitsjar i 2015, med stykket Extreme Beethoven av Johan de Meij, ble vi enige om å brette opp ermene og gjøre et forsøk på å beholde plassen i første divisjon. Kvalifiseringsstykket til første divisjon pleier å være et verk på rundt fem minutter, men denne gangen smalt NMF til med et verk på nesten 15 minutter.Dette ble selvsagt en ekstra stor belastning i en allerede ganske tettpakket høstsesong med jubileumskonsert og andre arrangementer, men vi gjorde en skikkelig innsats og vant like godt kvalifiseringen med innspillingen du kan høre her. Stykket ble også spilt på vår 100-årsjubileumskonsert.

Verket heter Year of the Dragon, og ble skrevet av Philip Sparke i 1984. Stykket har tre satser, og ble egentlig skrevet til brass band, men komponisten har senere transkribert verket til jantsjarbesetning.

Rukan Krukan

Rukan Krukan er et verk som vi spilte inn i 2013. Dette verket stammer fra samarbeidet mellom Forsvarets musikkorps Vestlandet, den kjente spellemannen Knut Buen og arrangøren Svein H. Giske som i 1999 endte opp med platen Concerto Grotto. Stykket har undertittelen «Folketonefantasi», og man kan fornemme en viss nasjonalromantikk, men jazzet opp til det ugjenkjennelige 🙂

When I Close My Eyes, I See Dancers

Etter å ha kommet på tredje plass i NM Janitsjar i 2007, fikk vi tilbud om å prøve oss på kvalifisering til elitedivisjonen. Vi slo til, og dette er innspillingen vi rett og slett tok seieren med. Etter dette var vi i elitedivisjonen i to år før vi fant ut at det var mer moro å spille på fredagen i Trondheim, så da lånte vi bort plassen vår til et annet korps inntil vi finner ut at vi heller vil spille på lørdag igjen 😉

Dette stykket er skrevet av Timothy Mahr og ble utgitt i 1992. Et artig og hørbart verk med mye interessant rytmikk!

Stabsarabesk

Dette stykket ble skrevet på bestilling fra, og tilegnet, Forsvarets Stabsmusikkorps i 1974. Gjennomgangstemaet i verket er basert på en opplevelse Thommesen hadde i Kairo, hvor han kom over en gruppe egyptiske gatemusikere spillende på en karakteristisk ostinat musikkstubb mens fire vakre kvinner i slør danset lett til musikken. Det er disse orientalske tonegangene som danner basisen for musikkens forvandlinger og utvikling.

Les resten av historien i jubileumsboka!

  • Hele fortellingen fra 6. februar 1915 til i dag
  • Lokalhistorie
  • Morsomme anekdoter
  • Rikt illustrert
  • Kr 300 pluss forsendelse på kr 75. Trykk her for å bestille!

jubileumsbok