For tiden har vi i Borge musikkorps prosjektdirigenter, tilpasset de prosjektene som vi øver på og fremfører. Vi har derfor ingen fast dirigent per dags dato.